وب سایت مجتمع دبیرستان های (دخترانه،پسرانه) دانشگاه ولایت ایرانشهر

تاریخچه مجتمع آموزشی دانشگاه ولایت

ایرانشهربه عنوان قطب بلوچستان یکی از محروم ترین شهرهای کشور بود. این محرومیت در زمینه فرهنگی بسیار شدیدتر از ابعاد دیگر بود. بطوری که درصد قبولی دانش آموزان این منطقه در دانشگاه سراسری پایین بود. به همین دلیل بنا به تقاضای مکرر مردم و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندار، ائمه جمعه، شورای اسلامی شهر، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از معتمدین شهرستان، دبیرستان پسرانه دانشگاه ولایت در سال 1380 و دبیرستان دخترانه نیز سال 1381 زیر نظر دانشگاه سیستان و بلوچستان تاسیس و رسمافعالیت آموزشی خود را آغاز نمودند. طبق صورت جلسه هیات رئیسه دانشگاه سیستان و بلوچستان قرار بر این شد که به مدت پنج سال فضای آموزشی و خوابگاهی از طرف کمک های مردمی، فرمانداری، شورای شهر و شهرداری و هزینه های پرسنلی توسط دانشگاه سیستان وبلوچستان تامین شود. درابتدا دانش آموزان دبیرستان ها با کمترین امکانات رفاهی، فضای آموزشی و خوابگاه استیجاری مشغول به تحصیل شدند. در سال 1387 به دلیل استقلال دانشگاه ولایت ایرانشهر، این واحدهای آموزشی زیر نظر دانشگاه ولایت، فصل جدیدی را در بحث آموزش و امکانات رفاهی و فضای آموزشی و خوابگاهی استاندارد آغاز کردند.با انتصاب آقای دکتر رضایی به سمت ریاست دانشگاه ولایت، با مدیریت جهادی و علمی و حمایت ها و پیگیری های ایشان ساختمان های نیمه تمام دبیرستان های دانشگاه تکمیل و دبیرستان ها دارای کلاس ها و خوابگاه های استاندارد و فضای آموزشی مناسب و استفاده دانش آموزان گردیدند.
اهداف:
از اهداف تاسیس مجتمع آموزشی دانشگاه ولایت، محرومیت زدایی فرهنگی ازمناطق محروم کشور می باشد. دبیرستان های دانشگاه به منظور فراهم کردن زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای دانش آموزان مناطق محروم و افزایش درصد دانشجویان بومی پذیرفته شده در مراکز آموزش عالی استان و سایر دانشگاه های کشور و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص مورد نیاز جامعه تاسیس گردیدند.

تمامی حقوق این وب‌سایت برای dpdi.ir محفوظ است.